Entomologické burzy

Burzy, na ktorých si môžete zakúpiť entomologické pomôcky predávané na tomto serveri.

Najbližšia burza:

Bratislava 1.12.2018 areál Slovenskej akadémie vied:

Burzy v roku 2019: