Pomôcky na lov pôdneho hmyzu

V tejto časti nájdete pomôcky na separáciu a zber hmyzu
žijúceho na zemi a jej povrchových častiach, časom aj
na zber edafónu z hlbších častí pôdy. Tiež tu nájdete
pomôcky na zemné pasce.


Xereklektor

Separácia hmyzu metódou vysušovania substrátu

Fotoeklektor

Zariadenie na separovanie hmyzu zo substrátu na základe

Preosievadlá

Príprava substrátu v teréne.

Zemné pasce

Pomôcky na zemné pasce, rôzne druhy kelímkov, náradie, a tiež podzemné pasce.