Pomôcky na lov pôdneho hmyzu

V tejto časti nájdete pomôcky na separáciu a zber hmyzu žijúceho na zemi a jej povrchových častiach, časom aj na zber edafónu z hlbších častí pôdy. Tiež tu nájdete pomôcky na zemné pasce. V tejto časti sú zaradené aj sieťky na zber podkôrneho hmyzu.

Xereklektor

Separácia hmyzu metódou vysušovania substrátu

Fotoeklektor

Zariadenie na separovanie hmyzu zo substrátu na základe

Preosievadlá

Príprava substrátu v teréne.

Zemné pasce

Pomôcky na zemné pasce, rôzne druhy kelímkov, náradie, a tiež podzemné pasce.

Sieťka na zber podkôrneho hmyzu