Pomôcky pre mikroskopiu

Rôzne chemikálie a tiež podložné sklíčka,

Chemikálie pre mikroskopiu

Kanadský balzam, xylén, Solakryl BMX a ďalšie.

Podložné sklíčka a pomôcky

Sklíčka na prípravu preparátov zn. Marienfeld. Sušiaky preparátov.

Škatule (krabice) na mikroskopické preparáty

Plastové škatule na 100 kusov mikroskopických preparátov