Výrobky zo skla používané v entomológii

Petriho misky

Petriho misky v rôznych veľkostiach.

Sklenené kalíšky

Sklenené baňky na aplikáciu tekutých látok, pri ochrane zbierok proti rôznym škodcom.