Etanol 1l čistý 96%

39.00 

Čistý nedenaturovaný etylalkohol určený aj pre analýzy. Vhodný aj na výrobu tinktúry, macerovanie byliniek a podobne.

2 na sklade (môže byť spätne objednané)

Katalógové číslo: EP11017 Kategórie: ,

Popis

Balenie 1l v sklenenej fľaši.
Merná hmotnosť: 46,07 g/mol
Vzorec: C2H5OH
Obsah: 800g
Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary
Bezpečnostné upozornenia:
P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite
P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 1,4 kg