Chemikálie používané entomológmi

Ponúkame chemikálie, ktoré sú najčastejšie používané entomológmi.
Je možné dodať aj chemikálie, ktoré tu nie sú uvedené.
Stačí poslať dopyt.
Niektoré „tradičné“ chemikálie používané entomológmi, hlavne na ochranu zbierok,
sa však už nevyrábajú, alebo sú prudko jedovaté, ako napíklad nitrobenzén,
alebo kyanid draselný, používaný v minulosti v smrtičkách.
Preto máme v ponuke ich náhrady hlavne na prírodnej pre človeka neškonej báze.

Octan etylnatý

Náplň do smrtičiek.

Octan butylnatý

Konzervovanie naloveného hmyzu na dlhšiu dobu počas expedície.

Lekárenský benzín

Čistenie (odmastňovanie) naloveného hmyzu.

Chloroform a Amoniak

Chemikálie na smrtenie motýľov a do svetelných pascí s vedrom.

Lepidlo

Osvedčené lepidlo zn. Herkules

Chemikálie na ochranu zbierok pred škodcami.

Nové účinné látky v boji so škodcami.