Pomôcky na lov pôdneho hmyzu

V tejto časti nájdete pomôcky na separáciu a zber hmyzu žijúceho na zemi a jej povrchových častiach, časom aj na zber edafónu z hlbších častí pôdy.
Tiež tu nájdete pomôcky na kopanie a osádzanie zemných pascí.
Pripravujeme výrobu Tullgrénovho prístroja s meraním a nastavením potrebnej teploty.
Vo fáze vývoja sú aj vrtáky do zeme na osádzanie zemných pascí do tvrdej zeme.

Xereklektor

Separácia hmyzu metódou postupného vysušovania substrátu. Xereklektor alebo aj Moczarského aparát.

Fotoeklektor

Zariadenie na separovanie hmyzu zo substrátu na základe lákania hmyzu na svetlo a zároveň jeho presúšania.

Preosievadlá

Príprava substrátu v teréne.

Zemné pasce

Pomôcky na zemné pasce, rôzne druhy kelímkov, náradie, a tiež podzemné pasce.

Tullgrenov prístroj

Prístroj na extrakciu všetkých živých živočíchov hlavne článkonožcov z pôdy, alebo iného substrátu. Je známy aj ako Barléseho prístroj. Prístroj bude s elektronickým nastavením teploty v substráte v rozsahu od 40 do 80°C.