Výrobky zo skla používané v entomológii

Petriho misky

Petriho misky v rôznych veľkostiach.

Sklenené kalíšky

Sklenené baňky na aplikáciu tekutých látok, pri ochrane zbierok proti rôznym škodcom.

Sklenené fľaše, prachovnice

Sklenené prachovnice so zábrusom, širokohrdlé. Rôzne sklenené fľašky na bezpečné uskladňovanie chemikálií.