Ako sa orientovať na stránkach entomology.sk ?

Stránky sa skladajú z dvoch častí:

  1. Z popisu jednotlivých pomôcok a ich sumárnych prehľadov v tabuľkách.
  2. Elektronického obchodu s košíkom

Prvej časti sa týka väčšia časť hornej lišty. V tejto časti sú podrobne popísané jednotlivé výrobky a tovar.

Na hornej lište je aj priamy vstup do elektronického obhodu.

Po kliknutí na ktorúkoľvek časť hornej lišty sa Vám objaví na ľavo bočná lišta, ktorá je priamym vstupom do e-obchodu podľa jednotlivých kategórií.
Do elektronického obhodu, ale už priamo na konkrétnu položku sa dá dostať aj z popisovej časti.
Ak sa Vám páči niektorá položka, môžete v sumárnej tabuľke, väčšinou na konci stránky, kliknúť na odkaz a dostanete sa priamo na položku v e-obchode , kde si ju môžete vložiť do košíka.