Pomôcky pre mikroskopiu

Rôzne pomôcky ktoré a používajú pri mikroskopickom pozorovaní, príprave mikrokopických preparátov ako sú rôzne chemikálie, podložné sklíčka a podobne

Chemikálie pre mikroskopiu

Kanadský balzam, xylén, Solakryl BMX a ďalšie.

Podložné sklíčka a pomôcky

Sklíčka na prípravu preparátov zn. Marienfeld. Sušiaky preparátov.

Škatule (krabice) na mikroskopické preparáty

Plastové škatule na 100 kusov mikroskopických preparátov.

Mikroskúmavky na kopulačné orgány

Malé mikroskúmavky na zalievanie kopulačných orgánov.