Kontakty

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
Ing. Miloš Machálik
Strojárska 361/6
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika

Adresa dielne a skladu:
Ing. Miloš Machálik
nám. SNP 310
966 01 Hliník nad Hronom

Telefón:
mobil:+421 905 260 842

E-mail:
machalik@entomology.sk
mmachalik@slovhron.sk

IČO: 35303999
DIČ: 1020831735
IČ DPH: nie som platca DPH


Bankové spojenie:
Banka: Tatra banka a.s.
Názov účtu: Miloš Machálik
Číslo účtu: 2614141544/1100
Swift kód (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK02 1100 0000 0026 1414 1544
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/4124 969
fax č.: 048/4124 693Zápis:
Číslo živn.registra: 613-3289, okresný úrad Žiar nad Hronom