Pomôcky na lov lietajúceho hmyzu

Sieťky a rámy na hmyz

Monofilové sieťky so sklacími rámami…

Šmýkače

Pevné oceľové alebo nerezové rôznych tvarov…

Palice k rámom

Teleskopické laminátové, duralové palice….

Nárazové pasce

Malaiseho pasce, IC pasce …