Zemné pasce

Pomôcky pre lov edafónu. Pre amatérov, sú najzaujímavejšou skupinou hmyzu, chrobáky z čeľade bystruškovité Carabidae, ktoré sa týmito technikami lovia najčastejšie.

Podzemná pasca na lov hmyzu žijúceho v hĺbkach do 0,5m

Existuje niekoľko druhov pascí na lov hmyzu, ktorý sa zdržiava hlbšie v zemi poprípade v sutine.

Týmito pascami sa chytajú vzácne druhy, ktoré sa nedajú inou technikou uloviť alebo  len náhodne v presevoch a podobne.

Pasca je upravená na lov hmyzu z rozpadajúcich sa trúchnivých pňov. Poprípade mäkké substráty. Nie je vhodná do sutiny, pre veľké otvory a ľahšiu konštrukciu. Dajú sa ňou uloviť okrem iného chrobáky z čeľade Colydiidae, Bothrideridae, Staphyliniae, Histeridae, Carabidae a iné.
Všetko sú to ale vzácne druhy ako napíklad:
Oxylaemus variolosus,
Medon dilutus,
Medon castaneus,
Trichonyx sulcicollis alebo
Aeletes atomarius.

Pasca sa musí zakopať vedľa práchnivého pňa. Obloží sa časťami z toho pňa a zasype sa.Drevená rúčka slúži na to, aby sme nemuseli pascu vykopávať, ale fľaška s návnadou sa dá vytiahnuť, vymeniť a znovu exponovať.

Je možné si vybrať z dvoch veľkostí oka sieťky. Podľa toho aký veľký hmyz chceme chytať. Oká s veľkosťou 13x13mm nám umožnia chytiť aj väčšie bystrušky poprípade roháčiky, no zas nám napadá viac pevných kúskov do pasce.

Popis
Cena za ks
Obj. číslo
e-Obchod
Podzemná pasca na lov v mäkkom substráte
25,00€
EP82101

 

Podzemná pasca na lov hmyzu žijúceho v suťoviskách

Funguje na podobnom princípe ako predchádzajúca pasca, no vzhľadom na typ „materiálu“ v ktorom je umiestnená musí byť pevnejšej konštrukcie.
Týmto typom pasce sa dajú chytať veľmi vzácne bystrušky z podčeľade Trechinae, ale aj iné druhy hmyzu žijúce v sutinách a jaskyniach.
Postupne sem dám niekoľko modifikácií tejto pasce. Aby sa v kamennej suti dala rozlíšiť aj vrstva v ktorej sa ulovený hmyz pohyboval.
Základná verzia je s umiestnením zbernej nádoby na dne pasce.
Veľkosť (výška) pasce je 30cm.
Popis
Cena za ks
Obj. číslo
e-Obchod
Podzemná pasca na lov v suťoviskách
22,00€
EP82102

 

Plastové nádoby na zemné pasce

V ponuke máme rôzne veľkosti plastových kelímkov na zemné pasce. Kelímky sa dajú kúpiť aj inde, no chcem Vám ponúknuť komplexnú službu a pri objednávke si môžete objednať aj tento sortiment.
Rôzne veľkosti preto, lebo aj živočíchy, ktoré chceme loviť majú rôznu veľkosť a aj čas deponovania pascí je rôzny a teda aj obsah ktorý potrebujeme použiť, sa tomu musí prispôsobiť.

Popis
Cena za bal.
Obj. číslo
e-Obchod
Plastový pohár 0,5l/50ks
2,00€
EP
Objednať
Plastový pohár 0,3l/100ks
2,40€
EP
Objednať
Plastový pohár 0,2l/100ks
1,40€
EP
Objednať
Plastový pohár 0,18l/100ks,
1,80€
EP
Objednať
Plastový pohár 0,15l/100ks, pevný hnedý
2,50€
EP
Objednať

 

Zemné pasce – živolovné

V súčastnosti sa aj vo výskume začínajú uplatňovať ochranárske princípy a sú požadované živolovné pasce. Jednoduché kelímky sú nevhodné, pretože v nich zvykli väčšie dravé druhy požrať tie menšie. Preto sme vyvinuli živolovnú pascu, ktorá zároveň triedi ulovený hmyz podľa veľkosti. Sú v nej sitá rôznej veľkosti, cez ktoré prepadáva menší hmyz až tie najmenšie zostanú na poslednom site, ktoré je veľmi jemné a zachytí aj hmyz veľkosti 1mm.
Pasca má tri časti (sitá) na triedenie do troch veľkostných kategórií.

Už o chvíľu sa bude dať objednať (dokončujeme vývoj a začínajú testy)……

Krompáče, lopatky a iné náradie

Na kopanie jám pre zakopávanie kelímkov sa dajú použiť rôzne lopatky,
krompáče a podobne.
Do tvrdých substrátov sa mi osvedčil malý upravený krompáč.
Je dosť pevný, aby prenikol aj do najtvrdšej zeminy a nie je k nemu treba žiadnu inú lopatku.
V mäkkých substrátoch je však lepšie použiť lopatku.
A na zakopávanie pascí v lese kde je veľká vrstva machu je doré použiť dláto.
Postup s dlátom je jednoduchý. Zabodneme dláto do machu, potiahneme k sebe.
Vytvorí sa medzera do ktorej vložíme kelímok, dláto vytiahneme a je to.
Na obrázku krompáč spolu s plastovými kelímkami. Najčastejšia kombinácia, používaná pri osádzaní zemných pascí.
Dláto a lopatka do mäkkých substrátov. Lopatka vhodná aj na naberanie substrátu do preosievadiel.
Popis
Cena za ks
Obj. číslo
e-Obchod
Krompáč mini-upravený
13,70€
EP
Objednať
Lopatka
4,10€
EP
Objednať
Dláto
5,50€
EP
Objednať