Chemikálie pre mikroskopiu

Kanadský balzam

Je to terpentín vyrobený z kanadskej jedle (tsuga). Používa sa na zalievanie trvalých preparátov pre mikroskopiu. Na vzduchu tuhne.
Dodáva sa v 25ml sklenených flaškách.

Xylen

Nevyhnutnou pomôckou pri vytváraní trvalých preparátov je aj xylén. Xylén slúži ako rozpúšťadlo Solakrylu.

Solakryl BMX

Solakryl slúži ako lepidlo, pri vytváraní trvalých preparátov. Kvapne sa na vzorku, pritlačí krycím sklíčkom a nechá sa zaschnúť.

Euparal

Syntetická kvapalina na montáž preparátov, ktorú vyvinul v roku 1904 belgickým prof.G.Gilsonom.

Používa sa vo veľkej miere na entomologické a histologické preparáty. Je populárny vďaka svojmu nízkemi indexu lomu 1,483. Má vyšší idnex lomu než kanadský balzam.

EUPARAL je zmes zložená s balzamu camsal, sandracu a eucalyptolu.

Zatiaľ iba na dopyt: machalik@entomology.sk

Dimetyl Hydantoin Formaldehyd – DMHF

Nový druh polyméru rozpustný vo vode používané ako médium na vytváranie trvalých preparátov.

Popis/špecifikácia
Cena za množ.
Obj. číslo
e-Obchod
Kanadský balzam 25ml
25,50€
EP11024
Xylen 250ml
3,90€
EP11026
Xylen 500ml
6,90€
EP11028
Xylen 1000ml
10,90€
EP11029
Solakryl BMX 50ml
8,50€
EP11050
Euparal 100g
0,0€
EPxx
DMHF 100g
0,0€
EPxx
Zatiaľ nedostupné